Darbuotojų išdarbinimas

Tinkamas išlydėjimas

Sklandus darbuotojo išlydėjimas itin svarbi sudedamoji įmonės reputacijos dalis. Tandemus siūlo išdarbinimo planą bei individualius ir grupinius personalo konsultavimo sprendimus atsižvelgiant į įmonės darbuotojų poreikius, lūkesčius ir norus. Asmeninės ir grupinės karjeros konsultacijos gali būti puiki motyvacinė priemonė jūsų darbuotojams.

Atsisveikinimas su darbuotojų ne jo valia priskiriamas prie didžiausią stresą sukeliančių įvykių. Rūpinantis net ir išeinančių darbuotojų gerove ir įmonės reputacija šį procesą galima paversti pozityvia ir auginančia patirtimi. Darbuotojų išdarbinimo procese Tandemus padeda atleidžiamus darbuotojus palydėti link darbo kitoje įmonėje ir toliau tęsti karjerą. 

Išdarbinimo procese pagrindinis dėmesys skiriamas neigiamų emocijų transformacijai į kryptingų karjeros tikslų formulavimą, darbuotojo asmeninių savybių išgryninimą, supažindinimą su darbo rinka bei tinkamu paruošimu (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, darbo interviu) kitam karjeros etapui. 

Kiekvienas išeinantis kolega yra tos įmonės ambasadorius, todėl svarbu, kad jis savo atsiliepimais net ir atsisveikinęs su įmone netiesiogiai stiprintų jos reputaciją.

Tandemus, atsižvelgiant į individualius įmonės poreikius ir įvertinus situaciją taip pat gali pasiūlyti konsultacijas – darbuotojų motyvacijos auginimui, darbdavio įvaizdžio gerinimui, įmonės vidinės komunikacijos tobulinimui ar darbuotojų ambasadorystės skatinimui. Konsultacijos šiomis personalo valdymo srityje aktualiomis temomis gali išaugti ir į vidinius mokymus, ar konkrečių strategijų parengimą.